GreenTix trots lid van Redd+ Business Initiative

Het REDD+ Business Initiative (RBI) is een niet-commercieel initiatief dat bedrijven ondersteuning biedt bij het compenseren van hun onvermijdbare uitstoot. Dit helpt hen om emissiereductie doelstellingen, zoals CO2-neutraliteit, snel te halen. Zo dragen ze bij aan het behoud en het herstel van regenwouden met hun enorme CO2-opslagcapaciteit, hun rijkdom aan biodiversiteit en de ecosysteemdiensten die ze leveren aan de lokale bevolking en de wereldgemeenschap. Om onze impact te maximaliseren, richten we ons op het informeren van de particuliere sector over het potentieel van REDD+, op het stimuleren van bedrijven om mee te doen en op het stimuleren van overheden om de inspanningen van bedrijven te erkennen en te ondersteunen.

Sinds deze maand is GreenTix ook aangesloten bij Redd+, en we zijn heel blij met deze samenwerking!

Robert Wolff, CEO van GreenTix: “GreenTix wil bijdragen aan het behoud en herstel van tropische bossen. Zoals bij een mangroverestauratieproject in Suriname in samenwerking met Conservation International. We delen de missie en visie van RBI en kijken uit naar de samenwerking met de partners in dit netwerk met al hun waardevolle kennis en ervaring op REDD+.”

Michel Schuurman, voorzitter van het REDD+ Business Initiative: “We zijn verheugd dat GreenTix zich bij ons heeft aangesloten. Het is een innovatieve start-up met de potentie om substantiële financiële steun te genereren voor REDD+ projecten, wat essentieel is voor wat we willen bereiken.”