GreenTix trots lid van Redd+ Business Initiative

GreenTix trots lid van Redd+ Business Initiative

Het REDD+ Business Initiative (RBI) is een niet-commercieel initiatief dat bedrijven ondersteuning biedt bij het compenseren van hun onvermijdbare uitstoot. Dit helpt hen om emissiereductie doelstellingen, zoals CO2-neutraliteit, snel te halen. Zo dragen ze bij aan...
Nieuwe bomen bij Weg naar Zee

Nieuwe bomen bij Weg naar Zee

Bij Conservation International Suriname, is professor Naipal bezig met een innovatief project aan de Weg naar Zee. Het achterliggende gebied en de bevolking komen in ernstig gevaar wanneer het waterniveau stijgt. Door het planten van mangrovebomen ontstaan natuurlijke...
GreenTix bij NOAH in Zurich

GreenTix bij NOAH in Zurich

Op 6 en 7 december was GreenTix, samen met John Goedschalk van CI Suriname aanwezig op de NOAH Sustainability Beurs in Zurich. Er zijn veel internationale contacten gelegd, en het enthousiasme over het GreenTix initiatief was groot! Bekijk hier weergave van een...